• family porn
 •    

  Yrd.Doç.Dr. Hasan AKDAĞ

  Ayrıntılar

   

  Yrd.Doç.Dr. Hasan AKDAĞ


  Özgeçmiş

  Tel: iş; 0 276 263 41 95/ 4083

  (536) 321 38 58

  Adres: Uşak Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

  Doğum Tarihi: 19.06.1957

  Doğum Yeri: Erzurum

  Uyruğu: T.C.

  Medeni Hali: Evli

  Eğitim Durumu:

  � Doktora Eğitimi: 2004 -Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü­"Osmanlı Bürokrasisinde Yazı" Konulu tez çalışmasıyla

  � Yüksek Lisans Eğitimi 1995-istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü "Seriyye Sicilieri Eyüp Kadılığına Ait Bir Örnek" Konulu tez çalışmasıyla

  � Lisans Eğitimi: 1975-1979- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Faküıtesi Tarih Bölümü

  � Ortaöğrenim: 1975 Erzurum Lisesi

  Askerlik ile ilişiği:
  Yok.

  Yabancı Dil: Almanca

  Deneyimler (Görevler):

  � 28.02.1980 - 15.09.1989 Erzurum'da Lise Tarih öğretmenliği

  � 15.09.1989 - 15.10.1996 Başbakanlık Devlet Arşiv/eri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi ( Tasnif Elemanı- Araştırma ve Muhafaza Bakım Sube Müdürlükleri Yayın Kurulu)

  � 15.10.1996 - Atatürk Üniversitesi Rektörlük bünyesinde, ilahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Paleografya - Epigrafya Okutmanı

  Yayınlar

  Kitap

  � Bosna Hersek'le ilgili Arşiv Belgeleri, (Hazırlayanlardan: Hasan AKDAĞ), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 7, Ankara-1992.

  Makale

  � 1879-1909 Yılları Arasında Osmanlı Bürokrasisinde Görev Almış Erzurumlular, Naci OKCU- Abdulkadir YILMAZ- Hasan AKDAĞ, Ekev Akademi Dergisi S. 26, s. 209-228.

  � İcazetnameler ve Erzurum'da Ahmet Sevki Efendi'ye Verilen Bir Hat icazetnamesi, Hasan AKDAĞ, Ekev Akademi Dergisi S. 35, s. 99-112.

  Ders Notları

  � Hasan AKDAĞ, Osmanlı Arşivleri Araştırmaları, Atatürk Üniversitesi, ilahiyat Fakültesi, Erzurum-1996

  � Prof. Dr. Naci OKCU-Dr. Hasan AKDAĞ, Osmanlı Türkçesi, Atatürk Üniversitesi, ilahiyat Fakültesi, Erzurum-2005

  YÜRÜTÜLMEKTE OLAN PROJELER

  � Erzurum Salnameleri (Farklı yıllara ait 11 Adet) Yayın aşamasında

  "Sicili-i Ahval Defterlerine göre Erzurumlu Memurlar" 578 adet Erzurumlu memur tespit edilip ve yine Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünün de proje kapsamında maddi desteği ile devam eden bu çalışma da yayın aşamasındadır. Atatürk Üniversitesi BAP kapsamında

  � Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi'nde Bulunan "Ahkam ve Mühimme Defterlerindeki Erzurum ve Civarı ile Hükümlerin Tespiti" adlı çalışma bir ekip marifetiyle devam etmektedir. Atatürk Üniversitesi BAP kapsamında

  � Trabzon ve Rize Kütüphanelerinde Fotokopileri Bulunan Kadı Sicillerine göre "Kadı Sicillerinde Erzurum'la ilgili Hükümlerin Tespiti" adlı çalışma bir ekip marifetiyle devam etmektedir Atatürk Üniversitesi BAP kapsamında

  Batılılaşma Dönemi Rize Mezar Taşları. Atatürk Üniversitesi BAP kapsamında

  � Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nce 24.09.2007 tarihli görevlendirme: Erzurum Kongresi ile ilgili, Genel Kurmay Başkanlığı'nın talebi ve gönderisi olan, Belgelerin günümüz Türkçesine aktarılması. (Çalışma Tamamlanmıştır.)

  SEMPOZYUM

  � 25-28 Temmuz 2006 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nce gerçekleştirilen Türk Düşünce Tarihinde Erzurum adlı Sempozyumda "Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki Erzurum Ahkam Defterleri" adlı bildiri. (Tamamı basılmıştır.)

  � 04-06 Haziran 2009 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı�nca düzenlenen Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu�na, BOA. EV. 25321 Numaralı Deftere Göre Hz Hüseyin'in Türbesindeki Yazma Eserlerin Değerlendirilmesi isimli bildiri

  SERGİ

  Erzurum Kongresinin 90. Yıl Armağanı

  1922-1929 Yılları Tapu Sicil kayıtlarında Erzurum�dan Portreler. 23-31 Temmuz 2009, Yer: Çifte Minareli Medrese/ Erzurum (Ayrıca Fotoğraf Albümü de basılmıştır.)

     
     
  cialis hapı
  © Bu sitenin içerik hakları tamamen korunmaktadır. | www.akademiktarih.com
  orospu cocugu orospu cocugu orospu cocugu